Aktiehandel

Pepins Aktiemarknaden senast betalt: 2019-03-11 160kr

Ledsjö Vinds aktie handlas via Pepins.com/Alternativa Listan. Handel sker en gång i månaden. För beskrivning av Pepins aktiemarknad, klicka gärna här.

Ledsjö Vind handlas såsom en unit av en aktie och ett förlagslån om nominellt 140 kr.

Största Aktieägarna 2017-12-31, av totalt 181 817st aktier.

Götene Elförening EK Förening        29 124st      16,02%
Investment AB Böttö                         22 436st      12,34%
KRESAM Lars Tarre AB                   16 000st        8,80%
Götene Pastorat                                    5 500st        3,03%
Fam. S o C Johansson                          4 311st        2,37%
Fam. K o H-S Gustavsson                   3 894st        2,14%
B Nilsson                                             3 097st        1,70%
Å Svensson                                          2 854st        1,57%
Fam. J o K Johansson                          2 502st        1,38%
M Westlund                                          2 380st        1,31%
Summa:                                              92 098st      50,65%

Totalt antal förvaltarregistrerade:       94 100st      51,76%
Totalt antal direktregistrerade:           87 717st      48,24%
Totalt antal aktieägare:                            530st

Källa Ingemar Johansson (styrelseordförande).Om Du har frågor gällande aktien eller handelsförfarandet kontakta gärna Pepins via telefon 08-673 17 90 mellan (kl 09.00-16.00) eller via e-post info@pepins.com.

Registrera dig kostnadsfritt här – klicka på Join Pepins och registrera med bank-ID.