Bolaget

Ledsjö Vind AB (publ), org.nr. 556436-7281.
Bildades av en grupp natur- och miljöintresserade Ledsjöbor 1991. Från början planerade man att uppföra ett andelsägt vindkraftverk i Ledsjö, men i och med att ägarna inte skulle få kvitta hem elproduktionen, så valde man att sätta upp ett vindkraftverk på Öland, där elproduktionen var dubbelt så stor som på hemorten.


För att hämta den officiella årsredovisningen, klicka på bokslutsperiod. Eller välj från listan.

För att hämta den officiella delårsredovisningen. Välj från listan.

Ekonomifakta.

Bokslutsperiod

Nettoomsättning exkl. punktskatter
Rörelseresultat
Rörelseresultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Kassaflöde från den egna verksamheten
Soliditet
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %

2022

25 393
13 060
11 669
87 397
20 022
10 448
23
58
15

2021

11 374
-14
-1 429
84 786
8 515
4 669
10
neg
neg

2020

9 825
-1 376
-2 914
90 642
9 910
9 312
11
neg
neg

2019

15 241
4 342
2 619
101 023
12 796
-393
13
23
4

2018

12 811
2 497
1 363
92 945
10 163
11 211
11
14
3

2017

11 296
1 452
191
93 420
8 782
6 555
9
2
2