Bolaget

Ledsjö Vind AB (publ), org.nr. 556436-7281.
Bildades av en grupp natur- och miljöintresserade Ledsjöbor 1991. Från början planerade man att uppföra ett andelsägt vindkraftverk i Ledsjö, men i och med att ägarna inte skulle få kvitta hem elproduktionen, så valde man att sätta upp ett vindkraftverk på Öland, där elproduktionen var dubbelt så stor som på hemorten.

Dokument för hämtning är sparade i PDF format.
För att läsa dessa dokument krävs ett program som heter Acrobat reader från Adobe.För att hämta den officiella årsredovisningen, klicka på bokslutsperiod. Eller välj från listan.

För att hämta den officiella delårsredovisningen. Välj från listan.

Ekonomifakta.

Bokslutsperiod
Antal anställda kvinnor
                          män

Nettoomsättning exkl. pungtskatter
Rörelseresultat
Rörelseresultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Kassaflöde från den egna löpande verksamheten
Soliditet
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %

2017
0
0

11 296
1 452
191
93 420
8 782
6 555
9,4
2,2
1,6

2016
0
0

10 772
849
-570
97 862
8 573
2 779
8,8
-7,0
0,9

2015
0
0

13 879
-24 407
-26 303
100 502
7 725
7 310
7,7
-131,0
-24,3

2014
0
0

13 190
2 501
54
134 479
28 049
7 020
24,3
0,2
1,9

2013
0
0

14 553
2 415
-2 321
141 185
28 031
5 864
23,0
-7,2
1,7