Bolaget

Ledsjö Vind AB (publ), org.nr. 556436-7281.
Bildades av en grupp natur- och miljöintresserade Ledsjöbor 1991. Från början planerade man att uppföra ett andelsägt vindkraftverk i Ledsjö, men i och med att ägarna inte skulle få kvitta hem elproduktionen, så valde man att sätta upp ett vindkraftverk på Öland, där elproduktionen var dubbelt så stor som på hemorten.

Dokument för hämtning är sparade i PDF format.
För att läsa dessa dokument krävs ett program som heter Acrobat reader från Adobe.För att hämta den officiella årsredovisningen, klicka på bokslutsperiod. Eller välj från listan.

För att hämta den officiella delårsredovisningen. Välj från listan.

Ekonomifakta.

Bokslutsperiod
Antal anställda kvinnor
                          män

Nettoomsättning exkl. punktskatter
Rörelseresultat
Rörelseresultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Kassaflöde från den egna verksamheten
Soliditet
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %

2021
0
0

11 374
-14
-1 429
84 786
8 515
4 669
10
neg
neg

2020
0
0

9 825
-1 376
-2 914
90 642
9 910
9 312
11
neg
neg

2019
0
0

15 241
4 342
2 619
101 023
12 796
-393
12,7
22,8

2018
0
0

12 811
2 497
1 363
92 945
10 163
11 211
10,9
14,4
2,7

2017
0
0

11 296
1 452
191
93 420
8 782
6 555
9,4
2,2
1,6