Ledsjö Vind AB
Box 81
533 21 Götene

Kontakt
Leif Johansson, styrelseordförande.
Catarina Åkerblad, styrelse ledamot och sekreterare.
Susanne Andersson, styrelseledamot.
Carl Sandén, styrelseledamot.
Kjell Gustafsson, styrelseledamot.
Mats Mattsson, tillförordnad vd fr.o.m 2019-07-01.
Andreas Sjödin, styrelseledamot.

Marietta Metzinger, Redovisningsekonom hos Götene Elförening, men sköter Ledsjö Vinds redovisning och ekonomi.

Susanne Borman, Ekonomichef hos Götene Elförening.

Hasse Lorentzon, Webdesigner. Det är jag som utformat dessa sidor, har ni frågor, önskemål om innehåll eller hittar felaktigheter får ni gärna kontakta mig.
Telefon
0793-138009
0731-808447

0708-936894
0706-240036
0511-345518
070-7776026
0511-345508


070-5833370


E-post
 leifjohansson56@hotmail.se
 catarina.akerblad@gmail.com

 carl@visionsgruppen.se
 kjelligottorp@telia.com
 mats.mattsson@gelf.se
 andreas@dbaforvaltning.se

 marietta.metzinger@gelf.se


 susanne.borman@gelf.se


 hasse.lorentzon@ledsjovind.se