Sidan använder skript och ActivX-kontroller. Så välj att tillåta innehåll som har blockerats.
Ledsjö Vind AB har som affärside:
- Att i ett långsiktigt perspektiv förvärva och förvalta ekonomiskt bärkraftiga anläggningar för förnyelsebar energi, främst vindkraft.

- Att vara en stark lokal aktör och ett intressant alternativ även för de som vill göra mindre investeringar.

Just nu är man hel eller delägare i elva producerande vindkraftverk.

Dessa är placerade från Skåne i söder till Härjedalen i norr.

Ledsjö Vind AB ägs av ca. 500 aktieägare från olika delar av landet.

Här finns våra anläggningar
För musen över kartan och klicka.

Aktuellt
Länkar är understrukna, klicka på dessa för att öppna.
Pepins Aktiemarknaden senast betalt: 2021-12-01 175kr
Långåvålen 2MW
Hede
Ägande 1 av 5 verk
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Entorp 2MW
Ardala
Ägande 50% av ett verk
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Stora Lund 850kW
Lundsbrunn
Ägande 40%
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Göteneporten 2MW
Götene
Ägande 50% av 1 verk
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Annevind 1,8MW
Annelöv
Ägande 50%
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Hedagården 6 1,8MW
Tågarp
Ägande 100%
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Fjärås 2MW
Kungsbacka
Ägande 100% av 1 verk
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Tolvmanstegen 2MW
Strömstad
Ägande 50% av 1 verk
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Längjum 2MW
Tråvad Larv
Ägande 84,3%
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Dalby 2,35MW
Lunds kommun
Ägande 84,3%
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data

2021-05-03 Nyhetsnotis:
Nu finns Årsredovisning 2021 för nedladdning.

2022-04-28 Inbjudan och kallelse till årsstämma med Ledsjö Vind AB (publ) måndagen den 23 maj 2022 kl. 17.30 på Lundsbrunn Resort & Spa.
Årsstämman startar kl. 17.30 med att vi bjuder på mat i restaurangen.
Kl. 18.30 föredrag av Stefan Tilk, VD på elbilsutvecklaren NEVS
Utskick inbjudan kallelse för nedladdning.

2022-03-21 Pressmeddelande:
Ledsjö Vinds bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021
Bokslutskommuniké 2021

2022-03-14 Pressmeddelande:
Ränta på lån från aktieägare föreslås av styrelsen till 0 % för 2022
Pressmeddelande 2022-03-14

2021-10-27 Pressmeddelande:
Återtaget bud. Budet som Ledsjö Vind fick på vår andel i Tolvmanstegen har dragits tillbaks av budgivaren.
Pressmeddelande 2021-10-27

2020-08-27 Nyhetsnotis:
Nu finns Delårsrapporten 2021 för nedladdning.

El produktionen i bolagets anläggningar var första halvåret 16,0(23,1) milj. kWh, en minskning med nästan 31% jämfört med 2020.
Delårsrapporten för nedladdning

2021-05-19 Nyhetsnotis:
Film från Ledsjö Vind AB årsstämma 2021.

2021-04-28 Nyhetsnotis:
Nu finns Årsredovisning 2020 för nedladdning.

2021-04-13 INBJUDAN och KALLELSE Till årsstämma med Ledsjö Vind AB (publ) onsdagen den 19 maj 2021. Med anledning av COVID-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare skall ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 19 maj så snart utfallet om poströstningen har slutligt sammanställts. Utskick inbjudan kallelse för nedladdning.

Du som är aktieägare i Ledsjö vind ombedes vänligen att maila in din mailadress
till ledsjo@ledsjovind.se så vi kan skicka framtida information via mail.

2021-03-03 Pressmeddelande:
Ränta på lån från aktieägare föreslås av styrelsen till 0 % för 2021
Pressmeddelande 2021-03-03

2021-03-03 Pressmeddelande:
Ledsjö Vinds bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020
Bokslutskommuniké 2020

2020-09-18 Nyhetsnotis:
Protokoll från ordinarie årsstämma 2020-06-24.

Protokoll för nedladdning

2020-08-31 Nyhetsnotis:
Nu finns Delårsrapporten 2020 för nedladdning.

El produktionen i bolagets anläggningar var första halvåret 23,1(15,5) milj. kWh, en ökning med nästan 50% jämfört med 2019.
Delårsrapporten för nedladdning

2020-06-09 Pressmeddelande:
Uppdatering ekonomiskt läge.
Pressmeddelande 2020-06-09

2019-05-25 Nyhetsnotis:
Nu finns Årsredovisning 2019 för nedladdning.

Årsredovisning med inbjudan och kallelse till årsstämma med Ledsjö Vind AB. Årsstämman äger rum onsdagen den 24 juni 2020 kl18.00 på Lundsbrunns Kurort, 533 72 Lundsbrunn.

2020-03-26 Pressmeddelande:
Flytt av Ledsjö Vind AB bolagsstämma till den 24 juni 2020
Pressmeddelande 2020-03-26

2020-03-05 Pressmeddelande:
Ledsjö Vinds bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019
Bokslutskommuniké 2019

2020-02-24 Pressmeddelande:
Ränta på lån från aktieägare föreslås av styrelsen till 0 % för 2020
Pressmeddelande 2020-02-24

2019-11-01 Pressmeddelande:
Ledsjö Vind AB ökar sin ägarandel i vindkraftspark beläget i Längjum.
Vindkraftsverket i Dalby utanför Lund är nu uppfört och driftsatt.
Pressmeddelande 2019-11-01

2019-09-04 Nyhetsnotis:
Det har tyvärr insmugit sig ett litet fel i första versionen av Delårsrapporten 2019. Den är nu utbytt.

Delårsrapporten för nedladdning

2019-08-29 Nyhetsnotis:
Nu finns Delårsrapporten 2019 för nedladdning.

El produktionen i bolagets anläggningar var första halvåret 15,5(14,5) milj. kWh, en ökning med 7% jämfört med 2018.
Delårsrapporten för nedladdning

2019-08-14 Nyhetsnotis:
Protokoll från ordinarie årsstämma 2019-05-08.

Protokoll för nedladdning

2019-04-09 Nyhetsnotis:
Nu finns Årsredovisning 2018 för nedladdning.

Årsredovisning med inbjudan och kallelse till årsstämma med Ledsjö Vind AB. Årsstämman äger rum onsdagen den 8 maj 2019 kl17.30 på Lundsbrunns Kurort, 533 72 Lundsbrunn.

2019-03-07 Pressmeddelande:
Ledsjö Vinds bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018
Bokslutskommuniké 2018

2019-02-12 Pressmeddelande:
Styrelsens förslag på ränta på lån från aktieägare.
Ränta på lån från aktieägare föreslås av styrelsen till 2 % för 2019.
Pressmeddelande 2019-02-12

2018-08-30 Nyhetsnotis:
Nu finns Delårsrapporten 2018 för nedladdning.

El produktionen i bolagets anläggningar var första halvåret 14,5(16,5) milj. kWh, en minskning med 12% jämfört med 2017.
Delårsrapporten för nedladdning

2018-06-21 Nyhetsnotis:
Protokoll från ordinarie årsstämma 2018-05-16.

Protokoll för nedladdning

2018-04-26 Nyhetsnotis:
Nu finns Årsredovisning 2017 för nedladdning.

Årsredovisning med inbjudan och kallelse till årsstämma med Ledsjö Vind AB. Årsstämman äger rum onsdagen den 16 maj 2018 kl17.30 på Jula hotell, Vilangatan 4, 532 37 Skara.

2018-03-07 Pressmeddelande:
Ledsjö Vinds bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017
Bokslutskommuniké 2017

2018-02-06 Pressmeddelande:
Styrelsens förslag på ränta på lån från aktieägare.
Ränta på lån från aktieägare föreslås av styrelsen till 0 % för 2018.
Pressmeddelande 2018-02-06