Produktionsstatistik

Produktionen är angiven i kWh och är framräknad på Ledsjö Vind AB,s andel i respektive vindpark/anlägning.
**** Betyder att uppgifter saknas.

Månadsstat 2019

Vindstat Nummer

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Sum MWh

Annevind 1

714-715

172000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172

Annevind 2

714-715

172000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172

Dalakvarn

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Entorp

957-958

157500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158

Fjärås

1703-1706

482208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

482

Göteneport

1145-1150

148008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148

Hedagården 6

675-677

346000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Långå

821-825

401000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401

Längjum

1469-1471

277042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277

Skarstad

1260

501000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501

Stora Lund

720

47200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Tolvmanstegen

1674-1695

269073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

269

Summa

 

2973030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2973

Årssumma

MWh

2973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk på att sidan kan behöva uppdateras genom att trycka CTRL+F5.
Årsstatistik finns att hämta som PDF fil, den går enbart att läsa.
Och som EXCEL filer som går att använda för egna beräkningar. Dessa består av två filer AllMonth.xls och arsammanstallning.xls. Lägg excel filerna i samma bibliotek och välj att uppdatera länkarna.