Produktionsstatistik

Produktionen är angiven i kWh och är framräknad på Ledsjö Vind AB,s andel i respektive vindpark/anlägning.
**** Betyder att uppgifter saknas.

Månadsstat 2019

Vindstat Nummer

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Sum MWh

Annevind 1

714-715

172000

72000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

244

Annevind 2

714-715

172000

72000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

244

Dalakvarn

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

Entorp

957-958

157500

196000

238500

112500

157500

 

 

 

 

 

 

 

862

Fjärås

1703-1706

482208

526080

569882

340942

410715

 

 

 

 

 

 

 

2330

Göteneport

1145-1150

148008

225129

250820

134762

167946

 

 

 

 

 

 

 

927

Hedagården 6

675-677

346000

279000

412000

338000

287000

 

 

 

 

 

 

 

1662

Långå

821-825

401000

417000

437000

188000

221000

 

 

 

 

 

 

 

1664

Längjum

1469-1471

277042

340153

379623

190881

271350

 

 

 

 

 

 

 

1459

Skarstad

1260

501000

609000

678000

338000

458000

 

 

 

 

 

 

 

2584

Stora Lund

720

47200

58698

69599

35344

44223

 

 

 

 

 

 

 

255

Tolvmanstegen

1674-1695

269073

275076

302866

234287

195640

 

 

 

 

 

 

 

1277

Summa

 

2973030

3070135

3338290

1912715

2213374

 

 

 

 

 

 

 

13508

Årssumma

MWh

2973

6043

9381

11294

13508

 

 

 

 

 

 

 

Tänk på att sidan kan behöva uppdateras genom att trycka CTRL+F5.
Årsstatistik finns att hämta som PDF fil, den går enbart att läsa.
Och som EXCEL filer som går att använda för egna beräkningar. Dessa består av två filer AllMonth.xls och arsammanstallning.xls. Lägg excel filerna i samma bibliotek och välj att uppdatera länkarna.