Produktionsstatistik

Produktionen är angiven i MWh och är framräknad på Ledsjö Vind AB:s andel i respektive vindpark/anlägning.

Månadsstat 2024

Vindstat Nummer

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Summa

Annevind

714-715

393

250

227

870

Dalby

385

385

358

1 127

Entorp

957-958

216

197

149

562

Fjärås

681

514

577

1 771

Göteneport

1145-1150

266

219

175

659

Hedagården

675-677

318

314

267

899

Långå

821-825

234

246

184

663

Längjum

1469-1471

541

444

333

1 319

Skarstad

1260

560

559

438

1 557

Stora Lund

720

75

57

39

171

Tolvmanstegen

1674-1695

592

509

269

1 371

Summa

 

4 259

3 695

3 017

10 971

Årssumma

 

4 259

7 954

10 971