Produktionsstatistik

Produktionen är angiven i kWh och är framräknad på Ledsjö Vind AB,s andel i respektive vindpark/anlägning.
**** Betyder att uppgifter saknas.

Månadsstat 2019

Vindstat Nummer

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Sum MWh

Annevind 1

714-715

172000

72000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244

Annevind 2

714-715

172000

72000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244

Dalakvarn

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Entorp

957-958

157500

196000

238500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

592

Fjärås

1703-1706

482208

526080

569882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1578

Göteneport

1145-1150

148008

225129

250820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

624

Hedagården 6

675-677

346000

279000

412000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1037

Långå

821-825

401000

417000

437000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1255

Längjum

1469-1471

277042

340153

379623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

997

Skarstad

1260

501000

609000

678000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1788

Stora Lund

720

47200

58698

69599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176

Tolvmanstegen

1674-1695

269073

275076

302866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

847

Summa

 

2973030

3070135

3338290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9381

Årssumma

MWh

2973

6043

9381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk på att sidan kan behöva uppdateras genom att trycka CTRL+F5.
Årsstatistik finns att hämta som PDF fil, den går enbart att läsa.
Och som EXCEL filer som går att använda för egna beräkningar. Dessa består av två filer AllMonth.xls och arsammanstallning.xls. Lägg excel filerna i samma bibliotek och välj att uppdatera länkarna.