Dalakvarn

Klicka på bilderna för att se större bild.

Dalakvarn i Lundsbrunn hade varit nedlagt i några år och förhandlingar startade för att få köpa eller arrendera vattenfallet och renovera anläggningen. Så smånigom kom alla parter överens, då Götene Kommun köpte kvarnen med tillhörande mark. Kommunen arrenderade ut fall och fallrättigheter med tilliggande mark samt turbinbyggnad till Ledsjö Vind AB . För kvarnens bevarande bildades Dalakvarns Vänner, en intresseförening. Sommaren 1994 renoverades vattenintaget och dammar samt ombyggnaden i turbinrummet färdigställdes. Enligt syneprotokollet som upprättades innan renoveringen påbörjades var detta helt nödvändigt. Det mesta virket var uppruttet och i stödmurarna fanns genomgående sprickor i betongen. I början av december 1994 var anläggningen klar för produktionsstart och de två turbinerna började snurra för att ge elström. Ledsjö Vind AB hade fått en produktionsanläggning på hemmaplan och vattenfallet i Dalakvarn lever vidare.

GPS position: N58°27'55" E13°26'27.  Visa på kartan.

Anläggningen består av två turbiner, 15 och 30 kW.

Ägarandel: 100%

Beräknad årsproduktion: 100-150 MWh

Foto: Gunnar Ershede